Feedback Form (Food Safety)

[ Thoir fa-near gu bheil do chleachdadh den foirm seo air a riaghladh le Aithris Prìobhaideachd Comhairle nan Eilean Siar ]

Cuir post-dealain thugainn...


Notaichean

Use this form to make a general enquiry about or comment on Food Safety.

Cuir fòn thugainn air...

01851 822694

...no sgrìobhaibh thugainn aig ...

Food Safety
Consumer and Environmental Services
Development Department
Comhairle Nan Eilean Siar
Sandwick Road
Stornoway
Isle of Lewis HS1 2BW

Dìon Dàta
Thèid am fiosrachadh a thug thu seachad a chleachdadh airson dèiligeadh ris an rannsachadh agad. Thèid an dàta seo a chumail a rèir lagh dìon dàta agus cha tèid a thoirt seachad no a reic ri buidheann sam bith eile mura h-eil adhbhar laghail againn airson sin a dhèanamh.
Tha an Aithris Prìobhaideachd againn a ’toirt tuilleadh fiosrachaidh mu mar a bhios sinn a’ cleachdadh dàta pearsanta. Le bhith a ’cur a-steach an fhoirm seo, tha sinn a’ gabhail ris gu bheil thu air an Aithris Dìomhaireachd a leughadh agus a thuigsinn.