Tachartasan

Liostaig Tachartasan an Latha an-Diugh

[ DiCiadain, 01 dhen Dùbhlachd 2021 - DihAoine, 31 dhen Dùbhlachd 2021 ]

Smash in2 Badminton

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 6:00 f - 7:00 f

Friday Afternoon Bowling Club

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 1:30 f - 3:15 f

Mini Kickers

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 2:15 f - 2:45 f

Fun Football

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 5:00 f

Smash in2 Badminton

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 6:00 f - 7:00 f

Friday Afternoon Bowling Club

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 1:30 f - 3:15 f

Mini Kickers

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 2:15 f - 2:45 f

Fun Football

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 5:00 f

Smash in2 Badminton

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 6:00 f - 7:00 f

Friday Afternoon Bowling Club

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 1:30 f - 3:15 f

Mini Kickers

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 2:15 f - 2:45 f

Fun Football

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 5:00 f