Tachartasan

Liostaig Tachartasan an Latha an-Diugh

[ DiCiadain, 01 dhen Ògmhios 2022 - DiarDaoin, 30 dhen Ògmhios 2022 ]

Story Wagon Tour

Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 3:00 f

Tell Your Own Story: Digital Storytelling Workshop and Drop-In Sessions

An t-Àite : Claddach Kirkibost Centre
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 4:00 f

Photography Competition

Ceann-latha : -

Basketball (P3 - P5)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Badminton (P6 & P7)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Scotland's Photograph Album: Mackinnon Collection

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 5:00 f

Story Wagon Tour

Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 3:00 f

Tell Your Own Story: Digital Storytelling Workshop and Drop-In Sessions

An t-Àite : Claddach Kirkibost Centre
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 4:00 f

Ian Stephen Storyteller

An t-Àite : Liniclate Library
Ceann-latha : -
Aig Àm : 7:00 f - 9:00 f

Photography Competition

Ceann-latha : -

Scotland's Photograph Album: Mackinnon Collection

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 5:00 f

Story Wagon Tour

Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 3:00 f

Community Campfire Celebration

An t-Àite : Berneray Community Hall
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 9:00 f

Photography Competition

Ceann-latha : -

Mini Kickers (Pre-School)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 1:45 f - 3:00 f

Fun Football (P1 & P2)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Scotland's Photograph Album: Mackinnon Collection

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 5:00 f

Photography Competition

Ceann-latha : -

Scotland's Photograph Album: Mackinnon Collection

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 5:00 f

Photography Competition

Ceann-latha : -

Photography Competition

Ceann-latha : -

ISL Parent and Baby Classes

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :

Sportshall Athletics (P1 - P3)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Free at Last! Talk exploring the Disruption and its impact on social history

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha :
Aig Àm : 7:00 f - 8:00 f

Photography Competition

Ceann-latha : -

Gymnastics

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 5:40 f

Scotland's Photograph Album: Mackinnon Collection

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 5:00 f

Photography Competition

Ceann-latha : -

ISL Parent and Baby Classes

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :

Basketball (P3 - P5)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Badminton (P6 & P7)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Scotland's Photograph Album: Mackinnon Collection

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 5:00 f

Photography Competition

Ceann-latha : -

Scotland's Photograph Album: Mackinnon Collection

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 5:00 f

Photography Walk 2 

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha :
Aig Àm : 11:00 m - 1:00 f

Photography Competition

Ceann-latha : -

Mini Kickers (Pre-School)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 1:45 f - 3:00 f

Fun Football (P1 & P2)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Scotland's Photograph Album: Mackinnon Collection

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 5:00 f

The Very Life of It: Talk exploring how the Disruption links to photography

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha :
Aig Àm : 2:00 f - 3:00 f

Photography Competition

Ceann-latha : -

Scotland's Photograph Album: Mackinnon Collection

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 5:00 f

Photography Competition

Ceann-latha : -

Photography Competition

Ceann-latha : -

ISL Parent and Baby Classes

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :

Sportshall Athletics (P1 - P3)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Photography Competition

Ceann-latha : -

Gymnastics

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 5:40 f

Scotland's Photograph Album: Mackinnon Collection

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 5:00 f

Photography Competition

Ceann-latha : -

ISL Parent and Baby Classes

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :

Basketball (P3 - P5)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Badminton (P6 & P7)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Scotland's Photograph Album: Mackinnon Collection

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 5:00 f

Photography Competition

Ceann-latha : -

Scotland's Photograph Album: Mackinnon Collection

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 5:00 f

Photography Competition

Ceann-latha : -

Mini Kickers (Pre-School)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 1:45 f - 3:00 f

Fun Football (P1 & P2)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Scotland's Photograph Album: Mackinnon Collection

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 5:00 f

Story Illustration Workshop

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 11:00 m - 12:30 f

Make a Photo Holder

An t-Àite : Museum nan Eilean (U&B)
Ceann-latha : -
Aig Àm : 11:00 m - 12:00 f

Portraiture Photography Workshop 2

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha :
Aig Àm : 2:00 f - 3:00 f

Weaving Workshop for Families

An t-Àite : Museum nan Eilean (U&B)
Ceann-latha :
Aig Àm : 3:30 f - 4:30 f

Photography Competition

Ceann-latha : -

Scotland's Photograph Album: Mackinnon Collection

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 10:00 m - 5:00 f

Story Illustration Workshop

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 11:00 m - 12:30 f

Story Illustration Workshop

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 11:00 m - 12:30 f

ISL Parent and Baby Classes

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :

Sportshall Athletics (P1 - P3)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Story Illustration Workshop

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 11:00 m - 12:30 f

Gymnastics

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 5:40 f

Story Illustration Workshop

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 11:00 m - 12:30 f

ISL Parent and Baby Classes

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :

Basketball (P3 - P5)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Badminton (P6 & P7)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Story Illustration Workshop

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 11:00 m - 12:30 f

Story Illustration Workshop

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 11:00 m - 12:30 f

Mini Kickers (Pre-School)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 1:45 f - 3:00 f

Fun Football (P1 & P2)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Story Illustration Workshop

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 11:00 m - 12:30 f

Story Illustration Workshop

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 11:00 m - 12:30 f

Story Illustration Workshop

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 11:00 m - 12:30 f

ISL Parent and Baby Classes

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :

Sportshall Athletics (P1 - P3)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Story Illustration Workshop

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 11:00 m - 12:30 f

Gymnastics

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 5:40 f

Come and Join the Sporting Memories Club

An t-Àite : Stornoway Bowling Club Bayhead
Ceann-latha :
Aig Àm : 2:00 f - 3:00 f

Story Illustration Workshop

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 11:00 m - 12:30 f

ISL Parent and Baby Classes

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :

Basketball (P3 - P5)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Badminton (P6 & P7)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:00 f - 4:45 f

Story Illustration Workshop

An t-Àite : Museum & Tasglann nan Eilean
Ceann-latha : -
Aig Àm : 11:00 m - 12:30 f