Tachartasan

Liostaig Tachartasan an Latha an-Diugh

[ DiSathairne, 01 dhen Fhaoilleach 2022 - DiLuain, 31 dhen Fhaoilleach 2022 ]

Friday Afternoon Bowling Club

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 1:30 f - 3:15 f

Mini Kickers (3 & 4 Years)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 1:45 f - 3:00 f

Fun Football (P1 & P2)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:15 f - 5:00 f

Lewis and Harris Cross Country Race 2

An t-Àite : Castle Grounds
Ceann-latha :
Aig Àm : 9:15 m

Badminton (P5 - P7)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:15 f - 5:00 f

Multi Sports (P3 & P4)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:15 f - 5:00 f

Friday Afternoon Bowling Club

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 1:30 f - 3:15 f

Mini Kickers (3 & 4 Years)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 1:45 f - 3:00 f

Fun Football (P1 & P2)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:15 f - 5:00 f

Friday Afternoon Bowling Club

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 1:30 f - 3:15 f

Badminton (P5 - P7)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:15 f - 5:00 f

Multi Sports (P3 & P4)

An t-Àite : Ionad Spòrs Leòdhais
Ceann-latha :
Aig Àm : 4:15 f - 5:00 f