Deasbad Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean 2017

Bidh Deasbad Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean 2017 ri fhaicinn beò air-loidhne bho uair feasgar an-diugh, tro sianal e-Sgoil air You Tube - https://vscene.jisc.ac.uk/jsp/cs/cs100.jsp?STREAM_URL_PATH=13797 (Opens in a new window or downloads a file)

Chaidh an taghadh airson a’ chiad chuairt mar a leanas:

Sgoil Lionacleit V Sgoil Mhicneacail

Sgoil Choimhearsnachd Bhàgh a’ Chaisteil V Wallace High School

Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich V Àrdsgoil Phort  Rìgh

Àrdsgoil an Òbain V Sir E Scott

Àrdsgoil Dhùn Omhain V Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Acadamaidh Hazlehead V Àrdsgoil Mhalaig

Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig V Àrdsgoil Gheàrrloch

Àrdsgoil Lochabair V Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis