Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

[ DiCiadain, 01 dhen Lùnastal 2018 - DihAoine, 31 dhen Lùnastal 2018 ]

1 Sport Awards

The Lewis and Harris Sports Council make 8 awards to clubs/individuals each year.

The Service to Sport award is supplied by Salsc and the main criteria for the award is that the nominee has made a significant…

5 Tubaist na h-Iolaire

Thadhal oileanaich Freya NicLeòid agus Katie NicAonghais air Sgoil Mhicneacail gus innse dha sgoilearan Eachdraidh air AS1 agus AS2 mun obair rannsachaidh a tha iad air a dhèanamh mu na ceanglaichean …