Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

[ DiarDaoin, 01 dhen Dùbhlachd 2022 - DiSathairne, 31 dhen Dùbhlachd 2022 ]

Duilleag 2 de 2

First Page Previous Page

2 Dìleab 2023

Taobh a-staigh dà sheachdain sa Ghiblean 1923, dh’fhalbh timcheall air 600 neach air bòrd dà shoitheach às na h-Eileanan Siar do dhachaighean ùra ann an Canada. Aig an àm, bhiodh a’ mhòr-chuid de shoithichean…

Duilleag 2 de 2

First Page Previous Page