Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

Manchester Attack

The Convener of Comhairle nan Eilean Siar, Cllr Norman A MacDonald, on behalf of the Comhairle and the communities of the Outer Hebrides has expressed sincere condolences to the family of Eilidh Macleod…

Surface Dressing

Surface Dressing operations are beginning today in the Harris area for 3 to 4 days on sections of the A859 between Tarbert and Scarista. The public are advised to take heed of all traffic management and…

e-Sgoil e-Cèilidh

Aig 2f an-diugh, bidh a’ chiad e-Cèilidh aig e-Sgoil airson cothrom a thoirt do sgoiltean air feadh nan Eilean Siar pàirt a ghabhail san aon thachartas. Bidh 10 mionaidean ann à Bàgh a’ Chaisteil, Lionacleit,…