Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

2 Dìleab 2023

Taobh a-staigh dà sheachdain sa Ghiblean 1923, dh’fhalbh timcheall air 600 neach air bòrd dà shoitheach às na h-Eileanan Siar do dhachaighean ùra ann an Canada. Aig an àm, bhiodh a’ mhòr-chuid de shoithichean…