Polling Places

UK Parliamentary General Election - 12 December 2019

No.

Polling District No.*

Ward Name

Polling Place

UK Parliamentary General Election - 12 December 2019 - List of Polling Places

1

E01A

BARRAIGH, BHATARSAIGH, EIRISGEIGH AGUS UIBHIST A DEAS

Castlebay Fire Station

2

E01B

BARRAIGH, BHATARSAIGH, EIRISGEIGH AGUS UIBHIST A DEAS

Northbay Hall

3

E01C

BARRAIGH, BHATARSAIGH, EIRISGEIGH AGUS UIBHIST A DEAS

Eriskay Community Centre

4

E01D

BARRAIGH, BHATARSAIGH, EIRISGEIGH AGUS UIBHIST A DEAS

Southend Community Centre, Daliburgh

5

E01E

BARRAIGH, BHATARSAIGH, EIRISGEIGH AGUS UIBHIST A DEAS

Stoneybridge Community Centre

6

E01F

BARRAIGH, BHATARSAIGH, EIRISGEIGH AGUS UIBHIST A DEAS

Iochdar Community Hall

7

E02A

BEINN NA FOGHLA AGUS UIBHIST A TUATH

Drill Hall, Lionacleit

8

E02B

BEINN NA FOGHLA AGUS UIBHIST A TUATH

Balivanich Community Centre

9

E02C

BEINN NA FOGHLA AGUS UIBHIST A TUATH

Carinish Hall

10

E02D

BEINN NA FOGHLA AGUS UIBHIST A TUATH

Sgoil Uibhist a Tuath

11

E02E

BEINN NA FOGHLA AGUS UIBHIST A TUATH

Taigh Sgire Sholais

12

E02F

BEINN NA FOGHLA AGUS UIBHIST A TUATH

Lochmaddy Community Centre

13

E02G

BEINN NA FOGHLA AGUS UIBHIST A TUATH

Berneray Community Centre

14

E03A

NA HEARADH AGUS CEANN A DEAS NAN LOCH

Leverburgh Village Hall

15

E03B

NA HEARADH AGUS CEANN A DEAS NAN LOCH

Tarbert Community Centre

16

E03C

NA HEARADH AGUS CEANN A DEAS NAN LOCH

Scalpay Community Centre

17

E03D

NA HEARADH AGUS CEANN A DEAS NAN LOCH

Resource Centre, Kershader

18

E04A

SGIR' UIGE AGUS CEANN A TUATH NAN LOCH

Balallan Old School

19

E04B

SGIR' UIGE AGUS CEANN A TUATH NAN LOCH

North Lochs Community Centre

20

E04C

SGIR' UIGE AGUS CEANN A TUATH NAN LOCH

Breasclete Community Centre

21

E04D

SGIR' UIGE AGUS CEANN A TUATH NAN LOCH

Carloway Community Centre

22

E04E

SGIR' UIGE AGUS CEANN A TUATH NAN LOCH

Bernera Community Centre

23

E04F

SGIR' UIGE AGUS CEANN A TUATH NAN LOCH

Uig Community Centre

24

E05A

SGIRE AN RUBHA

Sandwick Hall

25

E05B

SGIRE AN RUBHA

Ionad Stoodie, Garrabost

26

E05C

SGIRE AN RUBHA

Ionad Stoodie, Garrabost

27

E05D

SGIRE AN RUBHA

Tiumpan Community Rooms

28

E06A

STEÒRNABHAGH A DEAS

Stornoway Bowling Club

29

E06B

STEÒRNABHAGH A DEAS

Council Offices, Sandwick Road

30

E06C

STEÒRNABHAGH A DEAS

St. Columba’s Church Hall

31

E06D

STEÒRNABHAGH A DEAS

Sandwick Hall

32

EO7A

STEÒRNABHAGH A TUATH

Stornoway Bowling Club

33

E07B

STEÒRNABHAGH A TUATH

Grianan Day Centre

34

E07C

STEÒRNABHAGH A TUATH

The Ceilidh Hoose, Cearns

35

E07D

STEÒRNABHAGH A TUATH

Laxdale Hall

36

E08A

LOCH A TUATH

Laxdale Hall

37

E08B

LOCH A TUATH

Tong Community Centre

38

E08C

LOCH A TUATH

Back Free Church Hall

39

E08D

LOCH A TUATH

Back Free Church Hall

40

E08E

LOCH A TUATH

Tolsta Community Development Ltd.

41

E09A

AN TAOBH SIAR AGUS NIS

Shawbost Old School

42

E09B

AN TAOBH SIAR AGUS NIS

Bragar Meeting House

43

E09C

AN TAOBH SIAR AGUS NIS

Barvas Hall

44

E09D

AN TAOBH SIAR AGUS NIS

Clan MacQuarrie Community Centre

45

E09E

AN TAOBH SIAR AGUS NIS

Clan MacQuarrie Community Centre

46

E09F

AN TAOBH SIAR AGUS NIS

Carthannas Charity Shop, Cross

47

E09G

AN TAOBH SIAR AGUS NIS

Spòrsnis